ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
17:00 – 17:401η ΩΡΑ
17:40 – 18:202η ΩΡΑ
18:35 – 19:153η ΩΡΑ
19:15 – 19:554η ΩΡΑ
20:10 – 20:505η ΩΡΑ
20:50 – 21:306η ΩΡΑ