Ο Τομέας Πληροφορικής των ΕΠΑΛ έχει στόχο να προσφέρει στους μαθητές σύγχρονες γνώσεις, συμβατές με την αγορά εργασίας, που θα μπορούν να δίνουν στον απόφοιτο την ικανότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις της Πληροφορικής, να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και να διεκδικεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μια θέση στον επαγγελματικό χώρο.

Γιατί να ασχοληθώ με την Πληροφορική; Γιατί είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται ραγδαία, βρίσκει εφαρμογές σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής και οι γνώσεις της απαιτούνται σχεδόν σε όλα τα επαγγέλματα, προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε δυνατότητες εξειδίκευσης και πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας.
Που μπορώ να εργαστώ; Τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα σε:

  • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Τράπεζες, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Υπουργεία, Εκπαιδευτικές Μονάδες, Μονάδες Κατάρτισης κ.λπ. που χρησιμοποιούν προϊόντα ,υπηρεσίες Πληροφορικής και δίκτυα Υπολογιστών
  • Επιχειρήσεις που σχεδιάζουν κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής και δίκτυα υπολογιστών
  • Επιχειρήσεις που προωθούν-πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής και δικτύων.
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών

Ποια καθήκοντα μπορώ να αναλάβω; Οι απόφοιτοι τομέα Πληροφορικής με ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, είναι ικανοί

  • να κάνουν διάγνωση απλών και συνηθισμένων βλαβών του υλικού και του λογισμικού ενός προσωπικού υπολογιστή, καθώς επίσης να εγκαθιστούν και να συντηρούν το λογισμικό συστήματος και το λογισμικό εφαρμογών.
  • να εγκαθιστούν να διαχειρίζονται και να υποστηρίζουν εξοπλισμό και υπηρεσίες απλού τοπικού δικτύου Υπολογιστών.
  • να εγκαθιστούν και να υποστηρίζουν βασικά εργαλεία και υπηρεσίες του Διαδικτύου.
  • να αναπτύσσουν απλές εφαρμογές με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων στο Διαδίκτυο.
  • να αναπτύσσουν απλές εφαρμογές Πολυμέσων και να σχεδιάζουν ένα απλό Πληροφοριακό Σύστημα.
  • να πωλούν /προωθούν υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής.

Θα βρω δουλειά; Οι πτυχιούχοι Πληροφορικής είναι περιζήτητοι καθώς οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας συνεχώς αυξάνονται. Δεδομένου ότι η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό είτε στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, επισημαίνεται ότι το πτυχίο Πληροφορικής του ΕΠΑΛ πιστοποιεί άριστη γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών εφ’ όρου ζωής σε αντίθεση με άλλα πιστοποιητικά χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών που ισχύουν για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Πού μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου; Σε όλα τα T.E.I. και Α.Ε.Ι.