Συχνές ερωτήσεις

Το απολυτήριο λυκείου από το ΕΠΑ.Λ. είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου;

ΝΑΙ, τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ΙΣΟΤΙΜΑ με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.

Στο ΕΠΑ.Λ. δίνεται μόνο απολυτήριο λυκείου όπως γίνεται στο γενικό λύκειο;

ΟΧΙ, Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών).

Πόσο διαρκεί φοίτηση στο Εσπερινό  Επαγγελματικό Λύκειο;

Από το σχολικό έτος 2018-2019 και εξής η φοίτηση στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί επίσης 3 χρόνια.

Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του  3ου Εσπερινού  Επαγγελματικού Λυκείου Πτολεμαΐδας;

Το ωράριο λειτουργίας του  3ου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Πτολεμαΐδας, είναι:

Έναρξη λειτουργίας: 17:00
Λήξη λειτουργίας:21:30

Αν κάποιος τελειώσει το Γενικό Λύκειο μπορεί να εγγραφεί σε κάποιο τομέα του ΕΠΑ.Λ;

ΝΑΙ, μπορεί, στη Β΄ Λυκείου, επιλέγοντας έναν τομέα που τον ενδιαφέρει και αφού ολοκληρώσει και την αντίστοιχη ειδικότητα στη Γ΄ Λυκείου παίρνει πτυχίο της ειδικότητας αυτής. Τα δύο αυτά χρόνια παρακολουθεί μόνο μαθήματα της ειδικότητας που έχει επιλέξει, και όχι μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Γιατί να προτιμήσει κάποιος ένα εσπερινό ΕΠΑ.Λ.;

Το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο  αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία με άριστες προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Απευθύνεται σε εργαζόμενους η ανέργους πολίτες, που επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο λυκείου αλλά και πτυχίο ειδικότητας και να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος αλλά και να έχουν πρόσβαση και συνέχιση των σπουδών τους σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει την λειτουργία του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σε συνδυασμό με την εξασφάλιση ισότιμης διαχείρισης της μεγάλης γκάμας ηλικιών του μαθητικού δυναμικού εξασφαλίζει ένα περιβάλλον που σέβεται τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των μεγαλυτέρων σε ηλικία χωρίς όμως να υποτιμά τις ανάγκες των νεοτέρων.

Το απογευματινό ωράριο λειτουργίας κάνει δυνατή την παρακολούθηση των μαθημάτων στους εργαζόμενους μαθητές αλλά και δίνει την ευκαιρία στους άνεργους να αποκτήσουν το πτυχίο στην ειδικότητα που ενδιαφέρονται που θα τους δώσει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Έτσι για τους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, εργαζόμενους η άνεργους, η επιλογή του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. αποτελεί συνειδητή επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης προσωπικής και εκπαιδευτικής εξέλιξης.

Πότε και πώς κάνω την εγγραφή στο Εσπερινό  Επαγγελματικό Λύκειο;

 Οι εγγραφές των μαθητών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ για κάθε σχολικό έτος, γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας.

Εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο από τον Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής “e-εγγραφές” στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e–eggrafes.minedu.gov.gr

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας, ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους, ο/η οποίος/α δεν διαθέτει κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής κατά τη διαδικασία εγγραφής στο σχολείο.

Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑΛ οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes και οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή;

 1. Τίτλος σπουδών
  i)Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή ισότιμο τίτλο ή
  ii) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν ή
  iii) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο
  στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε
 2. Έντυπο αίτησης εγγραφής (από το σχολείο)
 3. Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για ΕΠΑΛ (παραπάνω) εκτυπωμένη.
 4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του μαθητή (απλή φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό του δήμου/ της Δημοτικής ενότητας.
 5. Μία φωτογραφία.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86.
 7. Μόνο για ανήλικους: Βιβλιάριο Εργασίας
 8. Δήλωση επιλογής τομέα (χορηγείται από το σχολείο)

Τι Δυνατότητες έχω μετά την αποφοίτηση από το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο;

Οι απόφοιτοι των  Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων έχουν τις εξής εναλλακτικές προοπτικές:

 • Να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
 • Να φοιτήσουν στο νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας», με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα   ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον σε επιχειρήσεις και φορείς (του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικές επιχειρήσεις) υπό την εποπτεία του σχολείου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο (1 ημέρα στο σχολείο και 7 ημέρες στην εργασία). Μετά από εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση  πτυχίου επιπέδου 5.
 • Να επιδιώξουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ), Στρατιωτικές Σχολές – Σώματα Ασφαλείας, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ι.Ε.Κ. με φοίτηση 3 εξάμηνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξάμηνων για την απόκτηση νέας. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
 • Να επανεγγραφούν  στην Γ΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση και 2ης ειδικότητας του Τομέα που έχει αποφοιτήσει ή στη Β’ Τάξη για ειδικότητα άλλου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.