Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών” μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες:

 • Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ
 • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
 • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
 • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καιθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτηση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας

Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
 • Διεκπεραιώνει δραστηρότητες δημοσίων σχέσεων

ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Δ’ ΚΑΙ Γ’ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο

Θεσμικό Πλαίσιο: Ν.2515/1997 ΦΕΚ 154/Α΄/25-07-1997 και Π.Δ.340/1998 ΦΕΚ 228/Α΄/06-10-1998, http://www.eoppep.gr/

Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Τάξης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ1
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ1
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ3
ΦΥΣΙΚΗ1
ΧΗΜΕΙΑ1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ TOMEA
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ2Θ + 2Ε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Τάξης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ1
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ1
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ3
ΦΥΣΙΚΗ2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ1Θ + 2Ε
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ2Θ + 3Ε