Ο απόφοιτος  της ειδικότητας μπορεί να:
 • Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια, καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
 • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση και σχεδίαση ενός οικοπέδου ? περιοχής.
 • Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
 • Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
 • Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας.
 • Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
 • Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά, στατικά ή τοπογραφικά σχέδια.
 • Χρησιμοπoιεί προγράμματα G.I.S.* new. (https://www.youtube.com/watch?v=-ZFmAAHBfOU)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως:
 • Τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού.
 • Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.
 • Εκτιμητής κόστους.
 • Σχεδιαστής τεχνικών έργων.
 • Τεχνικός τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.
 • Ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του γραφείο
 • Εργαζόμενος σε αντιπροσωπείες πώλησης οικοδομικών υλικών.
 • Εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Τεχνικός συστημάτων G.I.S. σε Ο.Τ.Α. ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.