Ο απόφοιτος της ειδικότητας Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)
Ασχολείται με την οργάνωση και τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη με το μικρότερο δυνατό κόστος. Με την εφαρμογή των logistics επιτυγχάνεται ο συντονισμός ανάμεσα στις υπηρεσίες μεταφοράς, διανομής, συσκευασίας, κοστολόγησης και αποθήκευσης του προϊόντος. Τα logistics είναι ένα σύστημα ελέγχου ροής υλικών και πληροφοριών που εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τελικά την ικανοποίηση του πελάτη.
Μαθαίνει τα μέρη, τις δυνατότητες, τη ροή, τις τιμές και γενικότερα όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων σχετικά με τις προμήθειες, την παραγωγή και την εξυπηρέτηση των πελατών.
Ειδικεύεσαι στους τρόπους και τα μέσα που σου χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων σου.

Μπορεί να εργαστεί σε:
Σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, εισαγωγικές, μεταφορικές, ιδίως διεθνών μεταφορών
Επιχειρήσεις με υπηρεσίες αποθήκευσης και διακίνησης (αλυσίδες super markets, οικιακού εξοπλισμού, ναυτιλιακές εταιρίες, κ.λ.π.).
Σημειώνεται ότι, για τη συγκεκριμένη ειδικότητα υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας

Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Τάξης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ1
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ1
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ3
ΦΥΣΙΚΗ1
ΧΗΜΕΙΑ1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ TOMEA
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ2Θ + 2Ε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Τάξης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ1
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ1
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ3
ΦΥΣΙΚΗ2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ2Θ+2Ε
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ2Θ+2Ε
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ2Θ+2Ε
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ