ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. Εγγραφές υποψηφίων μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας

Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι σε σχέση με τις έγγραφες μαθητευομένων: ·         Οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν Αίτηση Εγγραφής και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στα ΕΠΑ.Λ. (τα δύο αυτά έντυπα παράγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα στο περιβάλλον του ΕΠΑΛ). ·         Η κατάθεση των Αιτήσεων Εγγραφής και των Υπεύθυνων Δηλώσεων, θα είναι δυνατή μέχρι και την Παρασκευή 3/11/2023, κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑΛ ·         Επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία τμήματος μαθητείας, μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες. ·         Όσοι υποψήφιοι δεν… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης